Sepa Group

Beskrivning av processen

Beskrivning av processen

1. Försäljning

Tack vare vår nya webblankett för offertbegäran kan du skicka en offertbegäran till oss när som helst på dygnet! Vår yrkesskickliga försäljningsavdelning beräknar en offert till dig snabbt utifrån konstruktionsplanerarens uppgifter. Under punkt Takstolar hittar du information om vad du bör beakta när du skickar in en offertbegäran för takstolar.

pk_myynti

2. Planering

Vår planeringsavdelning gör den slutliga planeringen av takstolarna utifrån konstruktionsplanerarens uppgifter. Till din tjänst finns 10 kompetenta planeringsingenjörer som använder ett planeringsprogram som godkänts av SFS-Sertifiointi Oy samt den nyaste tekniken i branschen.

Tillsammans med alla takstolstyper levereras officiella takstolsritningar och -kalkyler med information om bl.a. balkar som bör stödas mot knäckning.

Notera att objektets huvudkonstruktionsplanerare är ansvarig för takets helhetsmässiga förstyvning.

pk_suunnittelu

3. Anskaffning av råmaterial

Anskaffning av trä

Vårt sågvirke köper vi från femton inhemska sågar. Vi använder 35 000 m3 sågvirke per år och därför är ett fungerande samarbete med pålitliga underleverantörer av stor vikt för oss.

Anskaffning av spikplåtar

I vår produktion använder vi endast granskade spikplåtar i stål. På årsbasis använder vi cirka 1,5 miljoner kg spikplåt.

pk_raaka-aineen_hankinta

4. Hållfasthetssortering

Trävirket som levereras från sågen råplanas, hyvlas, sorteras enligt hållfasthet och stämplas maskinellt med maskiner i vår egen fabrik. Vi använder oss av fyra olika hållfasthetsklasser (C18, C24, C30, C35 och C45). Med hjälp av klassificeringen försäkrar vi oss om att trävirket alltid lämpar sig för rätt ändamål. Genom klassificering är det även möjligt att följa upp uppgifter för olika leverantörer.

pk_lujuuslajittelu

5. Sågning

I tillverkningen av takstolsdelar utnyttjar vi den nyaste datastyrda sågtekniken. Delarnas mått överförs i realtid till produktionen med hjälp av ett arbetsnummer direkt från planeringens datasystem.

pk_sahaus

6. Montering

Inställningarna för montering av takstolar sker med hjälp av en avancerad laserteknik. I de laserstyrda produktionslinjerna överförs takstolarnas ritningar direkt från planerarens bord till produktionen. Med laserstrålar överförs ritningarna till monteringsbordet och alla trädelars och spikplattors platser i takstolarna markeras med en millimeters noggrannhet. Sepa Oy var det första företaget i världen att utveckla modeller med hjälp av laser. Tack vare laserstyrningen undviker vi mänskliga misstag i monteringsmått samtidigt som vi kan garantera att produkterna håller en god kvalitet.

pk_kokoonpano

7. Transport

Högklassiga takstolar förtjänar exakta transporter. Vid transporterna använder vi oss av egna arrangemang. Ett intensivt samarbete mellan försäljning, produktion och transport gör att leveranstiderna håller. På så sätt garanterar vi att våra produkter levereras till byggarbetsplatserna i rätt tid. Med våra transportfordon kan vi transportera upp till 30 meter långa takstolar.

pk_kuljetus