Sepa Group

Kvalitet och miljö

Sepa Oy:s verksamhetsidé är att planera, tillverka och leverera takstolar med spikplattkonstruktion. Vårt mål är att vara Finlands ledande tillverkare av spikplattkonstruktioner. Vi strävar efter vårt mål genom att utveckla funktioner och produkter samt genom att erbjuda högklassig service.

Förutsättningarna för att vi ska kunna uppnå vårt kvalitetsmål är:

 • Kundorienterad service
 • Pålitlig verksamhet
 • Hög kompetens och innovativt tänkande
 • Högklassiga produkter

Vårt miljömässiga mål är att belasta miljön så lite som möjligt:

 • genom aktiv uppföljning av miljökonsekvenser och aktiva åtgärder
 • genom att spara på naturresurserna genom val av material, råmaterial och energi.
 • genom att aktivt styra anskaffningar av produkter och tjänster till sådana samarbetspartner som beaktar miljöaspekter

I vår verksamhet följer vi gällande lagar, förordningar och deras bestämmelser.

För att vi ska uppnå målen för vår verksamhetspolitik krävs ett intensivt samarbete med hela personalen. Företagets ledning förbinder sig till verksamhetspolitiken genom att skapa goda förutsättningar för:

 • Samarbete
 • Kvalitets- och miljömedvetenhet
 • Yrkesskicklighet och kompetens
 • Hela personalen förbinder sig till verksamhetspolitiken:
 • genom att arbeta enligt företagets verksamhetspolitiska mål
 • genom att meddela om observerade avvikelser i kvalitet och miljöfaktorer omedelbart till dem som är ansvariga för verksamheten

För att försäkra sig om en god kvalitet och välfungerande funktioner använder sig företaget av ett kvalitetssystem enligt standarden SFS-EN ISO 9001:2008 och ett miljösystem enligt standarden SFS-EN ISO 14001:2004. På nationell nivå övervakas produkterna och funktionerna genom granskningar gjorda av Inspecta Sertifiointi Oy. Som bevis på detta är alla SEPA-produkter NR-stämplade och CE-märkta. Utöver ovan nämnda certifikat har vi även beviljats det ryska Gost-R-certifikatet.

Certifikat

Som bevis på vår pålitliga och högklassiga verksamhet har vi beviljats följande certifikat:

Rätt att använda CE-märkning vid fabriken i Keitele
Rätt att använda CE-märkning vid fabriken i Borgå.
ISO 9001:2008-certifikat
ISO 14001:2004-certifikat
NR-intyg/fabriken i Keitele
NR-intyg/fabriken i Borgå
Intyg över maskinell hållfasthetssortering av sågvirke
Ryska GOST-R-certifikatet för utländska producenter
Intyg över återvinning av förpackningsmaterial
Menestyjä-certifikat