Sepa Group

Kyllä kannattaa

Laatu & ympäristö

Sepa Oy:n toiminta-ajatuksena on suunnitella, valmistaa ja toimittaa naulalevyristikoita. Tavoitteemme on olla Suomen johtava naulalevyrakenteiden valmistaja. Tavoitteeseen pääsemme kehittämällä toimintoja, tuotteita ja palvelujen laatua.

Laatupäämäärämme saavuttamisen edellytykset ovat:

 • Asiakaslähtöisyys
 • Toiminnan luotettavuus
 • Osaamisen korkea taso ja innovatiivisuus 
 • Tuotteiden korkea taso

Ympäristöpäämääränämme on mahdollisimman vähäinen ympäristöön kohdistuva kuormitus, jota tavoittelemme:

 • Toiminnan ympäristövaikutusten aktiivisella seurannalla ja toimenpiteillä
 • Toiminnassamme käyttämiemme materiaalien, raaka-aineiden ja energiankäytön optimoinnilla luonnonvarojen säästämiseksi
 • Ohjaamalla aktiivisesti tuote- ja palveluhankinnat sellaisille yhteistyökumppaneille, jotka huomioivat ympäristönäkökohdat

Noudatamme toiminnoissamme voimassaolevia lakeja, asetuksia ja niihin perustuvia määräyksiä.

Toimintapolitiikkamme päämäärät mahdollistavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko henkilöstön tiivistä yhteistyötä. Yritysjohto sitoutuu toimintapolitiikkaan luomalla edellytykset henkilöstön hyvälle:

 • Yhteistyölle
 • Laatu- ja ympäristötietoisuudelle
 • Ammattitaidolle ja osaamiselle

Koko henkilöstö sitoutuu toimintapolitiikkaan:

 • Toimimalla toimintapolitiikan tavoitteiden mukaisesti
 • Viestittämällä havaitsemansa laatu- ja ympäristöpoikkeamat viipymättä toimintavastuullisten tietoon

Laadun ja toimintojen varmistamiseksi yrityksen apuvälineenä on SFS-EN ISO 9001:2008-standardin mukainen laatujärjestelmä ja SFS-EN ISO 14001:2004 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Kansallisesti tuotteita ja toimivuutta valvotaan Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastuksissa, josta osoituksena kaikki SEPA -tuotteet ovat NR -leimattuja ja CE - merkittyjä. Meille on edellä mainittujen sertifikaattien lisäksi myönnetty venäläinen Gost-R vastaavuussertifikaatti.

Sertifikaatit

Osoituksena luotettavasta ja laadukkaasta toiminnastamme olemme saaneet seuraavat sertifikaatit:

CE-merkin käyttöoikeus Keiteleen tehdas
CE-merkin käyttöoikeus Porvoon tehdas
ISO 9001:2008-sertifikaatti
ISO 14001:2004-sertifikaatti
NR-todistus/Keiteleen tehdas
NR-todistus/Porvoon tehdas
Todistus sahatavaran koneellisesta lujuuslajittelusta
GOST-R vastaavuussertifikaatti
Posipalkki
Pakkausten hyötykäyttötodistus
Menestyjä sertifikaatti