Sepa Group

Kyllä kannattaa

Siltamuottijärjestelmät

SEPA -siltamuottijärjestelmä on kehitetty edulliseksi, nopeaksi ja ehdottoman mittatarkaksi tukirakenteeksi paikalla valettavien siltojen ja alikulkutunneleiden betonivaluihin.

Naulalevyrakenteisina tukirakenteet saadaan staattisesti jäykemmiksi ja ulokkeiden taipumat pienemmiksi kuin perinteisillä työmaalla naulattavilla rakenteilla. Muottirakenteet mitoitetaan valu- ja työkuormille valmiiksi valmistajan toimesta, jonka vuoksi valunaikaisia telineitä ja muita rakenteita saadaan kevennettyä ja järkeistettyä. Sillan kannen, palkkien ja pilareiden muodot saadaan mittatarkasti valmiiksi muotteihin. Tämän ansiosta asennusvalmiina toimitettavien muottien käyttö myös nopeuttaa työtä huomattavasti. Samalla työmaat pysyvät siisteinä eikä hukkasahatavaraa synny.

Naulalevyrakenteissa käytetään huomattavasti vähemmän puuta kuin työmaalla tehdyissä tukirakenteissa. Kun tähän yhdistetään vielä oleellisesti lyhyempi asennusaika, muodostuu SEPA -siltamuotin käyttö edullisemmaksi verrattuna työmaalla valmistettuihin tukirakenteisiin.

Ota yhteyttä projektimyyntiimme