Sepa Group

Kyllä kannattaa

Mansardiristikko

Mansardiristikko

Mansardirakenteet soveltuvat niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin.

Perinteisesti mansardiristikkoa käytetään pientaloissa antamaan edullisesti lisätilaa asumiseen ja muuhun hyötykäyttöön. Alapaarteen pituus voi olla enintään 11 metriä. On huomioitava, että rakennuksessa on oltava 1-2 kantavaa väliseinää.

Mansardirakenteisissa rakennuksissa päärakennesuunnittelijan on varmistettava, että lattian pintarakenne yhdessä ristikon kanssa täyttää RIL120 -värähtelyvaatimukset. Hän voi kääntyä asiassa teknisen neuvontamme puoleen.

Mansardiristikkotilausta tehdessäsi tarvitsemme rakennesuunnittelijan piirtämät ristikkokaaviot, pohjakuvan ja mielellään julkisivukuvat (yhteystiedot sivun vasemmassa alalaidassa).

Pyydä tarjous

Lisätietoja ristikoista (RT-kortti 85-10495): http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10495/index.htm