Sepa Group

Kyllä kannattaa

Paloristikot

SEPA R30 -paloristikko on naulalevyristikkokokonaisuus, joka täyttää suojaamattomana 30 minuutin palonkestovaatimuksen rakenteen kantavuuden suhteen eli vaatimuksen R30 (VTT:n lausunto NRO RTE 585/04).

Tärkeää: Ennen tarjouspyynnön lähettämistä päärakennesuunnittelijan on huomioitava seuraavat paloristikon käytön perusvaatimukset:

Jos käytetään kattoristikkoa vesikaton kantavana rakenteena, on yläpaarre nurjahdustuettava myös palotilanteessa => ruoteiden koko noin 75X100mm, k/k1200 (ainakin osa ruoteista).Vaikka ristikot mitoitetaan R30 kantavuuteen, on alakatto pääsääntöisesti silti osastoitava alapuolelta EI30 eli vaatii siis kaksinkertaisen kipsilevyn alapaarteelle (syy: alaosa ja ontelotila eri osastoa).Kaikkien nurjahdustukien on oltava palomitoitettuja.Noin puolen jäykistysrakenteista on oltava palomitoitettuja ja suojattuja.

Tarjouspyyntöä varten ole suoraan yhteydessä myyntiosastoomme.

Paloristikkoesite »