Sepa Group

Kyllä kannattaa

Siltamuotit

SEPA -siltamuottijärjestelmä on kehitetty edulliseksi, nopeaksi ja ehdottoman mittatarkaksi tukirakenteeksi paikalla valettavien siltojen ja alikulkutunneleiden betonivaluihin.

Naulalevyrakenteisina tukirakenteet saadaan staattisesti jäykemmiksi ja ulokkeiden taipumat pienemmiksi kuin perinteisillä työmaalla naulattavilla rakenteilla.

Naulalevyrakenteissa käytetään huomattavasti vähemmän puuta kuin työmaalla tehdyissä tukirakenteissa. Kun tähän yhdistetään vielä oleellisesti lyhyempi asennusaika, muodostuu SEPA -siltamuotin käyttö edullisemmaksi verrattuna työmaalla valmistettuihin tukirakenteisiin.

Saavutettava hyöty korostuu etenkin liittorakenteisissa silloissa.

Tarjouspyyntöä varten ole suoraan yhteydessä myyntiosastoomme.

Siltamuottiesite