Sepa Group

Trä-betong-kombiplatta

Den typgodkända SEPA 2000 trä-betong-kombiplattan har utvecklats för ljudisolering och rumsindelning i flervåningshus av trä. Plattan lämpar sig även som bjälklags- och vindsbjälklagskonstruktion i rad- och flervåningshus.

SEPA 2000 -trä-betong-kombiplattan är en samverkanskonstruktion som förenar båda materialens bästa sidor: träets dragstyrka och hållbarhet och betongens kompressionsstyrka och massivitet. Tack vare dessa egenskaper lämpar sig konstruktionen för att bygga ljudlösa och säkra mellanbjälklag i flervåningshus av trä. Kombiplattan kan dessutom fungera som horisontellt förstyvningselement.

Den oböjliga och orörliga konstruktionen gör det säkrare än någonsin att bygga våtutrymmen på vilken våning som helst i ett trähus. Samverkanskonstruktionen tillåter en ännu längre spännvidd, så behovet av väggar och övriga bärande arkitektoniska element är mindre än tidigare. I leveransen ingår ett bjälkfackverk och granfaner.

Trä-betong-kombiplattan är en typgodkänd produkt (nr. 71/6221/2000).

Broschyr för trä-betong-kombiplatta

För att ge en offert behöver vi byggnadens bottenritning och information om bärande väggar. Du kan skicka en offertbegäran med tillhörande bilagor och leveranstider per e-post, fax eller post (kontaktuppgifterna finns nere till vänster).