Sepa Group

Fackverksbalk

Fackverksbalkar ger byggnaden ett personligt utseende.

Konstruktionen är jämnhög med diagonalstänger, och underramen kan vara upp till 20 meter lång.

Mera information om takstolar (RT-kort 85-10495) (på finska): http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10495/index.htm