Sepa Group

Mansardtakstol

Mansardkonstruktioner lämpar sig såväl för nybygge som för takreparationer.

Traditionellt används mansardtakstolar i småhus som ett förmånligt sätt att ge extra utrymme för boende och övriga praktiska behov. Underramen kan vara högst 11 meter lång. När man använder mansardtakstolar måste byggnaden ha 1-2 bärande innerväggar.

Dessutom måste huvudplaneraren säkerställa att golvets ytkonstruktion tillsammans med takstolen uppfyller vibrationskraven enligt RIL120. I dessa frågor kan huvudplaneraren vända sig till vår tekniska rådgivning.

När du beställer mansardtakstolar behöver vi konstruktionsplanerarens takstolsritningar, en bottenritning och helst också fasadbilderna (våra kontaktuppgifter finns nere till vänster på sidan).

Mera information om takstolar (RT-kort 85-10495) (på finska): http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10495/index.htm