Sepa Group

Pulpettakstol

Pulpettakstolar används t.ex. i lagerbyggnader, redskapslider och bostadshus. Ett pulpettak gör det möjligt att styra snö bort från genomfartsvägarna. Underramens längsta möjliga bredd är 20 meter.

Mera information om takstolar (RT-kort 85-10495) (på finska):http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10495/index.htm