Sepa Group

Ramverk (med lutande stänger för bruksvind)

En förmånlig takstolsmodell för lagerrum.

Takstolen är specialanpassad för lagringssyften, och vinden kan inte omvandlas till bostadsutrymme. Underramens maximala längd är 12 meter och vindsrummets bärighet är ca. 200 kg/m2. Vindens golvbredd är cirka 1/3 av underramens längd, den maximala bredden är dock 3 000 m.

Mera information om takstolar (RT-kort 85-10495) (på finska): http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10495/index.htm