Sepa Group

Ramverkstakstol

Med hjälp av ramverkstakstolar skapar man lätt mera utrymme i 1 ½-våningshus.

Underramen kan vara upp till 11 meter lång. När man använder ramverkstakstolar måste byggnaden ha 1-2 bärande innerväggar. Dessutom måste huvudplaneraren säkerställa att golvets ytkonstruktion tillsammans med takstolen uppfyller vibrationskraven enligt RIL120. Vi önskar att huvudplaneraren vänder sig till vår tekniska rådgivning vid behov av ytterligare information.

När du gör offertbegäran räcker det att du fyller i de begärda måtten i blanketten. För den slutliga takstolsbeställningen behöver vi emellertid konstruktionsplanerarens takstolsritningar, en bottenritning och helst också fasadbilderna (våra kontaktuppgifter finns nere till vänster).

Mera information om takstolar (RT-kort 85-10495) (på finska): http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10495/index.htm