Sepa Group

Saxtakstol

Den sneda underramen i saxtakstolen ger mera utnyttjbart utrymme.

Saxtakstolar lämpar sig för t.ex. villor och redskapslider. Underramens maximala bredd är 20 meter.

Lutningsrekommendationer för underramar i saxtakstolar:

Stödbensfördelning k900mm
Överram 1:4 => underram 1:7
Överram: 1:3 => underram 1:6
Överram: 1:2,5 => underram 1:5
Överram: 1:2 => underram 1:4

Mera information om takstolar (RT-kort 85-10495) (på finska): http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10495/index.htm