Sepa Group

fi Hae
 
 

Paloristikko

Palomitoitettuja ristikoita käytetään kohteissa, joiden yläpohja kattorakenteineen kuuluu paloluokkaan P1 tai P2. Paloluokasta riippuen rakenteen kantavalle osalle on annettu aika, jonka rakenteen on kestettävä paloa sortumatta.

Paloluokassa P1 kantavan rakenteen palokestovaatimus R on 60 minuuttia. Tällaiseen kohteeseen suosittelemme palotilanteessa alapaarre kantavaa -ristikkoa, joka mitoitetaan kestämään 60 minuutin paloaika. Paloluokassa P2 kantavan rakenteen palonkesto R on 30 minuuttia. P2-luokan kestävyyteen päästään kahdella erillisellä vaihtoehdolla. Ensimmäinen vaihtoehto on palotilanteessa alapaarre kantava -ristikko, joka on mitoitettu kestämään 30 minuutin paloaika ja toisena vaihtoehtona on SEPA R30 -ristikko (=paloristikkonippu).

Palotilanteessa alapaarre kantava -ristikko (R30 tai R60)
Tuotteen alapaarre, joka on pääsääntöisesti massiivipuuta, mitoitetaan kestämään sille asetettu palokestovaatimusaika. Tuotteen alapaarre on suojattava*. Suojaustavasta riippuen määräytyy alapaarteen jäljelle jäävä poikkileikkaus, joka huomioidaan laskennassa yhdessä pituuden, mahdollisten välitukien ja vaikuttavien kuormien kanssa. Mitoituksen mukaan määräytyy alapaarteen kiepahdustuentaväli sekä mahdolliset lisäpalkit, kun kyseessä ovat pitkät jännevälit. Kiepahdustuet asennetaan joko alapaarteiden väliin tai päälle.

* Mahdollisia suojaustapoja ovat:
1) Suojaus levykivivillalla (kaistaleena tai mattona yli koko katon)
2) Suojaus sahatavaralla
3) Suojaus kipsilevyillä
4) Edellä mainittujen yhdistelmät

HUOM! Kiepahdustukien poikkileikkauksessa on huomioitava palaminen tai ne on suojattava siten, että ne kestävät palon aikana niille tulevan rasituksen mahdollisesta hiiltymisestä huolimatta. Muilta jäykisteiltä EI vaadita palokesto-ominaisuuksia.

Mahdolliset palonaikaiset välituet helpottavat tuotteen palonaikaista laskentaa ja pienentävät oleellisesti palomitoituksesta johtuvien lisäpalkkien tarvetta.

SEPA R30 ristikko (=paloristikkonippu)
Tuote on naulalevyristikkokokonaisuus, joka täyttää suojaamattomana 30 minuutin palokestovaatimuksen (Paloluokka P2 – Palokestovaatimus R30) – Eurofins Expert Services Oy lausunto nro EUFI29-19003939-T1.

HUOM! Ruoteiden, nurjahdustuentojen sekä muiden jäykisteiden on kestettävä palaminen, mistä johtuen niissä käytettävälle sahatavaralle ja niiden päälle tuleville suojalaudoille on määrätty minimipoikkileikkaukset.

Sahatavaran on oltava havupuuta, ruoteet ovat minimissään lujuutta C24 ja poikkileikkaukseltaan 63 x 100 mm², nurjahdustuentaan ja jäykisteisiin käytettävä sahatavara on minimissään lujuutta C24 ja poikkileikkaukseltaan 50 x 100 mm². Suojalautojen osalta minimipoikkileikkaus on 36 x 125 mm².

Lisätietoja ja tarjouspyyntöä varten ole suoraan yhteydessä myyntiosastoomme.

Lue lisää: R30-paloristikko

TILAA UUTISKIRJEEMME

Sepan uutiskirjeestä luet ajankohtaiset yritysuutiset ensimmäisten joukossa. Tervetuloa tilaajaksi!

Tilaa ›