Sepa Group

fi Hae

Tietosuojaseloste

Laadittu 14.5.2018

Rekisterinpitäjä

Sepa Oy, Vesannontie 7, 72600 Keitele. 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sampsa Pöllänen, puh 020 762 8732.  Rekisteriä koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan Sepa Oy:n asiakaspalveluun, puh 020 762 8700 tai e-mail sepa@sepa.fi.

Rekisterin nimi

Sepa Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri

Henkilötietojen käytön tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen sekä toimitusten hoito.   Raaka-aineiden ja palveluiden hankinta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

Asiakasrekisterit: tilaajan nimi yhteystietoineen ja yrityksen ollessa kyseessä yhteyshenkilön asema tai tehtävä yrityksessä ja yrityksen tiedot yhteystietoineen.  Yhteydenottojen ajankohdat ja sisällöt.

Toimituskohteet:  toimituksen vastaanottajan tiedot yhteystietoineen.

Toimittajarekisteri: toimittajan yhteyshenkilön asema tai tehtävä yrityksessä ja yrityksen tiedot yhteystietoineen.

Rakentamisilmoitukset: verottajan vaatimat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta tai toimittajalta.  Lisäksi tietoja saadaan julkisia yhteystietoja tarjoavista tietolähteistä kuten YTJ:stä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Toimituskohteiden tiedot toimitetaan kuljetuksia hoitaville yhteistyötahoille.   Lakisääteiset tiedot kuten rakentamisilmoitusten tiedot luovutetaan asianosaiselle viranomaiselle.  Käytettäessä alihankkijaa esim. tietojärjestelmien ylläpidossa ja varmistusten hoidossa, voidaan tietoja siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelun toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sepa Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  Alihankkija voi siirtää esim. pilvipalveluiden tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.   Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja.  Rekisterinpitäjän sekä alihankkijoiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisterit säilytetään, on suojattu palomuurilla, käyttöoikeuksien hallinnalla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.  Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista, mikäli niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin.

Evästeet

Verkkosivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietosääntelyn ja Tietosuojaselosteessa kerrottujen periaatteiden mukaisesti.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Sepan uutiskirjeestä luet ajankohtaiset yritysuutiset ensimmäisten joukossa. Tervetuloa tilaajaksi!

Tilaa ›