Sepa Group

sv Sök
 
 

Dymlade balkar

En dymlad balk är en konstruktion med två eller tre spikbleck. De ersätter allt oftare limbalkar på carportar.

De dymlade balkarna kan redan på vår fabrik förses med eventuella stödurtag, takfotsformer och takfotsskärningar.Spännvidden kan uppgå till 6 000 mm med 900 mm stödfördelning. I specialfall kan ännu längre spännvidd åstadkommas med en tätare stödfördelning.

Lämna en anbudsbegäran direkt till vår säljavdelning.