Sepa Group

sv Sök
 
 

Mansardtakstolar

Mansardkonstruktioner kan användas i nya byggnader såväl som vid reparationsbyggen.

Mansardtakstolar på småhus är kostnadseffektiva och ger tilläggsutrymme för boende och andra ändamål.Underramens längd kan uppgå till max. 11 meter. Byggnaden ska ha 1–2 bärande mellanväggar.

Vid mansardkonstruktioner ska huvudkonstruktören se till att golvets ytkonstruktion i kombination med fackverket uppfyller RIL 120-vibrationskrav. Konstruktören får gärna vända sig till vår rådgivning i ärendet.

När du lämnar in en beställning på mansardtakstolar behöver vi konstruktörens fackverksritningar, en planritning och eventuella bilder på fasaden.

Begär offert >