Sepa Group

sv Sök

Ny innovation för gjutningsformar används vid infrastrukturprojekt för broar i Åbo och Umeå

På byggarbetsplatsen för S:t Marie bro i Övre S:t Marie i Åbo tog man i april 2020 för första gången i bruk en ny finsk innovation inom brobygge. I Sverige används samma formsystem i byggandet av den 500 meter långa bron över Ume älv som inleddes i maj 2020.

Med Sepa Oy:s innovation med standardiserade gjutningsformar slipper man tätt placerade stödpelare, pelarformar och valvformar under brobyggarbetsplatsen. Arbetsmängden minskar, genomloppstiden förkortas avsevärt och arbetssäkerheten ökar.

Det innovativa formsystemet har nyttighetsmodellskydd. Sepa Oy har ansökt om Europapatent i 40 länder för sin innovation. Bolaget levererar regelbundet standardmoduler för gjutningsformar till Sverige.

Leveranser i Sverige

Mer information:
Utvecklingsdirektör Olli Hentunen (+358 400 210 797)
Produktchef Anssi Koivumäki (+358 40 822 5255) fornamn.efternamn@sepa.fi

Case Turku: flera veckor kortare arbetstid, 20 % besparing i kubikmeter byggställning

Byggarbetsplatsen för S:t Marie bro i Åbo, som är en 80 meter lång och 12 meter bred bro för fordonstrafik, låg på fem ståltorn ovanför Patis ås gamla fåra. Mellan stålramarnas övre delar monterades formsystemets moduler som liknar felvända takstolar. I stället för i pelarformar och valvformar, gjuts bron ovanpå dessa modulkonstruktioner.

Med dessa hållfasta träformar, som vi kallar standardiserade gjutningsformar, slipper man den traditionella undre byggställningen på mark. På byggarbetsplatsen i Åbo sparade de standardiserade gjutningsformarna ungefär 20 procent i kubikmeter byggställning och flera veckors arbetstid.

– Träelementen för gjutningsformarna kommer i färdiga mått från vår fabrik. Monteringen av dem på byggarbetsplatsen är lite som att bygga Lego. De kan monteras samtidigt som man reser ståltornen, säger Olli Hentunen, utvecklingsdirektör vid Sepa Oy.

Ökad säkerhet när man inte behöver resa byggställningar för brobygget utan stöd

Traditionellt har byggställningar monterats nedifrån upp, på plats. Då finns det inte alltid stöd och ställningar för byggarbetarna. Den nya innovationen ger bättre säkerhet.

– I den här modellen monterar man modulplattformarna på marken och lyfter dem sedan på plats med kran. Man behöver inte arbeta med byggställningarna utan stöd och uppe på bygget går man på färdiga plattformar, säger Tapio Käkönen. VD:n för ingenjörsbyrån TAK-Plan Oy, som egentligen redan har gått i pension, har lång erfarenhet i området och har bland annat planerat broställningarna på lederna Helsingfors–Lahtis och Åbo Vaalimaa.

Formsystemet används även vid bron över Ume älv

Virke sparas även tack vare den noggranna hållfasthetsklassificeringen.

– Virket hyvlas och hållfasthetsklassificeras i fabriken. Vi försöker så noga som möjligt utnyttja virkets hållfasthetsegenskaper. Ju högre hållfasthetsklass, desto mindre virke behövs och desto kostnadseffektivare blir framställningen. Det minskar också koldioxidavtrycket, säger Olli Hentunen.

Sepas lösning med standardiserade gjutningsformar används i Finland även vid brobygget över forsen Tainionkoski i Imatra. Här startade brobygget strax efter S:t Marie bro.

Samma idé tillämpas även vid brobygget i närheten av centrala Umeå som påbörjades i maj 2020. Här bygger man en 500 meter lång bro över Ume älv och Sepa Oy levererar brobockarna enligt det nya formsystemet till infrastrukturprojektet.

Sepas broinnovation har nyttighetsmodellskydd. Sepa Oy, som har sitt säte i Keitele, har ansökt om Europapatent i 40 länder för sin innovation.


Under brobygget i S:t Marie i Åbo syntes inte den traditionella djungeln med valvformar och pelarformar under byggarbetsplatsen, utan bygget låg på trekantiga standardiserade gjutningsformar ovanpå ståltorn. Med Sepa Oy:s innovation sparades flera veckor arbetstid och 20 procent i kubikmeter byggställning.


Träformarna som vilar på ståltorn bär upp broarbetet.


Konstruktionsritning av de nya byggställningarna vid S:t Marie kyrkobro i Åbo.

Kontakta våra experter på infrastruktur:

Antti Rytkönen

Exportchef

Telefon +358 20 762 8718
Mobiltelefon +358 40 672 5033
antti.rytkonen@sepa.fi