Sepa Group

sv Sök
 
 

Posi-balk – en innovativ mellanbjälklagskonstruktion

Sepas egen Posi-balk är ett klokt val ur såväl konstruktörens som kundens perspektiv.

Posi-balkarna tillverkas av hållfasthetssorterat virke avsett från fabrikens egen produktionPosi-balkens absoluta fördel är att hustekniken, t.ex. ventilationsrör, avlopps- och vattenledningsrör fritt kan ledas i mellanbjälklaget.Därför är Posi-balken ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att genomföra nya innovativa lösningar i byggprojekt.

När Posi-balken används som mellanbjälklagskonstruktion görs förstyvningen med förstyvningsbalkar, som utjämnar bl.a. vibrationslaster av steg.

Vi levererar måttnoggrant konstruerade och därigenom monteringsfärdiga balkar till byggplatsen.

Begär närmare information om Posi-balkarna av våra regionala säljchefer!