Sepa Group

sv Sök
 
 

Vi bryr oss om miljön, kvalitet och människor

Sepa Oy:s verksamhet omfattar konstruktion, tillverkning och leverans av spikblecksfackverk. Vårt mål är att bli Nordens främsta leverantör på området och därför utvecklar vi ständigt våra processer, i synnerhet vår service.

 

Våra kvalitetsmål är kundorientering, pålitlighet, kompetens, produkternas höga nivå samt innovativitet.

Vi värnar om miljön i all vår verksamhet och strävar efter en minimal miljöbelastning. Miljöeffekterna av vår verksamhet kontrolleras regelbundet och åtgärdas omedelbart när det behövs. Vi optimerar användningen av råvaror och energi för att spara på naturresurserna och förutsätter att våra partner visar ett lika stort miljöansvar.

Personalpolitiken fokuserar samarbete, kvalitets- och miljömedvetenhet samt yrkesskicklighet och kompetens. Vår personal är genuint engagerad i företagets värden och strategi.

I all vår verksamhet iakttar vi gällande lagar, förordningar och bestämmelser.

Företaget stödjer sig på kvalitetssystemet enligt standard SFS-EN ISO 9001 och miljösystemet enligt standard SFS-EN ISO 9001. Produkterna och funktionerna övervakas av finländska Inspecta Sertifointi Oy, vilket betyder att alla SEPA-produkter är CE-märkta.

Kattoristikoiden käsittelyä tehtaalla

Mittauslaite

Luontokuva

 

CERTIFIKAT

CERTIFIKAT

Vår pålitliga och förstklassiga verksamhet har belönats med följande certifikat:

Rätt att använda CE-märkning, Keitele
ISO 14001:2015 certifikat
ISO 9001:2015 certifikat
Certifikat för stabil prestationsnivå
Intyg över maskinell hållfasthetssortering av sågvara
Virkets spårbarhetskontroll PEFC
EPD-certifikat för takstolar (ENG)
Easi-balk
Posi-balk