Sepa Group

sv Sök
 
 

En pålitlig partner

Sepa Ab är ett familjeföretag grundat år 1982 som med åren blivit den mest betydande och modernaste tillverkaren av takstolar i Finland. I och med detta är vi även en av de största i branschen i hela Europa. Företagets fabrik finns i Keitele.

Förutom olika typer av takstolar tillverkar vi posi-balkar, brandsäkra fackverk, husstommar, gjutformar för broar, bullerskydd och väderskydd. Vår kundkrets i Finland omfattar landets största husfabriker, infrabyggare, olika byggvaruhus och grossister samt privatkunder.

Att vara marknadsledande i Finland är en ära för oss och det utmanar oss i vårt arbete varje dag.

Vi strävar efter att vara värt förtroendet också i framtiden. Vi håller fast vid sådant som är bra men samtidigt fortsätter vi att utveckla nytt. I detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöansvar hela tiden viktigast: ”Det kan man räkna med”.

Som garanti för vår högklassiga verksamhet har vi en kunnig och motiverad personal samt en egen planeringsavdelning och den modernaste produktionsutrustningen.

Kattoristikot kuljetuksessa

Rakennesuunnittelu, kattoristikko

 

Setifikater

Det finns bara ett fåtal takstolstillverkare i Finland som har beviljats internationella certifikat. Genom vår verksamhet har vi visat att Sepa Ab kan uppfylla de internationella kvalitetskriterierna och därför har vi också beviljats dessa certifikat.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt vår miljöpolicy och utvecklar den som ett av våra viktigaste företagskoncept.

I våra principer ingår ett tätt samarbete med forsknings- och utbildningsinstitutet inom branschen. Genom att kontinuerligt investera i forskning och utveckling inom branschen ökar vi företagets förmåga för innovationer.

Vi är med i Pålitlig partner-tjänsten. Uppgifterna i enlighet med lagen om beställaransvar kan du kontrollera i Pålitlig partner-tjänsten.

Se alla certifikat som beviljats Sepa Ab här.

 

Kattoristikoiden valmistuslinja

Maisemakuva

Sepas historia

1980-talet

1982 (16.12.) Det är här allt började: företaget registrerades som Keiteleen Elementtirakenne Ky.

Företaget grundades av Seppo Ahonen och Raimo Laulainen. Seppo Ahonen köpte Raimo Laulainens andel tidigt under företagets verksamhet. Företaget hade 5 anställda och produktionsytan var 200 m2.

1985 Produktionsytan fördubblades till totalt 400 m2. Företaget startade sin egen takstolsplanering.

1986 Ett CAD-datorstött designprogram togs i bruk för takstolsplanering.

1987 Seppo Ahonen belönades med det regionala företagarpriset Årets Företag.

I slutet av 1980-talet köpte företaget produktionslokaler i Borgå.

Leveranser till Sovjetunionen via finska byggföretag.

1990-talet

1991 Ibruktagande av ett datorstyrt lasermätningssystem för montering av takstolar (=takstolen ritas på monteringsbordet med hjälp av laserlinjer i 1:1 förhållande) som först i Finland.

1992 Det europeiska ISO 9001-kvalitetscertifikatet introducerades.

1992 Början av direkta exporter: den första direkta exportleveransen till en tysk köpare.

1996: Företaget bytte namn till Sepa Ab. Namnet kommer från initialerna av företagets grundare SEPpo Ahonen. Samtidigt föddes varumärkesnamnet Sepa Group.

1996 Sepa Taldon gemensamt företag i Ryssland.

1997 Antalet anställda 50.

1998 Företaget fortsatte att växa: nu 85 anställda.

1999 Företaget tillverkade 100 000 takstolar och hade 80 anställda, omsättning 46 Mmk.

1999 Produktionsytan ökades med ytterligare 700 m2, totalt 2000 m2. Utrustningen förnyades i monteringen och deltillverkningen.

1999 En automatisk datorstyrd spridningssåg införskaffades för deltillverkningen

2000-talet

2000 Företaget hade nu tillverkat en miljon takstolar.

2000 Företaget tillverkade 120 000 takstolar och hade 80 anställda, omsättning 57 Mmk.

2000 Produktionsytan ökades med ytterligare 2000 m2, totalt 4000 m2.

2000 Laserstyrningssystem för två nya monteringslinjer (resultat av Sepas egen produktutveckling)

2000 SEPA-elementmellanbjälklag (trä-betong-kombiplatta) som botten- och mellanbjälklag i rad- och parhus och flervåningshus av trä.

2000 Ett designprogram enligt Eurocode 5 togs i bruk (godkänt av Finlands Standardiseringsförbund SFS).

2001 ISO 14001-miljöcertifikatet introducerades.

2002 20-årsfest på Nujula dansbana, Keitele.

2004–2005 Investering i takstolsfabriken (taklagsfest 25.2.2005), produktionsytan ökades med 3500 m2.

2007 Antalet anställda 140 och tillverkade takstolar 210 000 st.

2008 Seppo Ahonens slit och hela personalens kunnande belönades med det Riksomfattande företagarpriset.

2010-talet

2010–2011 Ändring av sågningslinjen i takstolsfabriken.

2012 Nu upp till 3 miljoner tillverkade takstolar.

2012 30-årsfest ”On juhlan aika” med dans på Nujula dansbana.

2014 Investering i ett bullerelementbord och tillverkningen av bullerskydd startades.

2015–2016 Investering i en produktionslinje för fingerskarvat virke och en till monteringslinje i takstolsfabriken, produktionsytan ökades med 3000 m2.

2019 Limning av kantsida startades. 4 miljoner tillverkade takstolar. Produktionsytan totalt ca 20 000 m2. Verksamheten har pågått i 37 år med 34 expansioner.

Idag

Vi känner stor tillit inför 2020-talet. Vi vill vara värda förtroendet idag och i framtiden. Vi håller fast vid sådant som vi har upplevt är bra, men samtidigt fortsätter vi att utveckla nytt. I detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöansvar hela tiden viktigast: ”Det kan du räkna med”.