Sepa Group

sv Sök
 
 

Processbeskrivning

Försäljning

Vi har uppdaterat vårt elektroniska offertformulär och du kan nu skicka en offertbegäran till oss när som helst! Vår kunniga säljavdelning kan snabbt beräkna en offert utifrån grunduppgifterna från objektets konstruktionsplanerare. På sidan om takstolar kan du se uppgifterna som behövs i takstolsofferten.

Planering

Vår planeringsavdelning utarbetar en slutgiltig takstolsplan utifrån grunduppgifterna från planeraren.

Du betjänas av våra sakkunniga planeringsingenjörer som använder ett av SFS-Sertifiointi Oy godkänt planeringsprogram och den modernaste tekniken i branschen.

Varje takstolstyp levereras med officiella takstolsbilder och kalkyler som visar bl.a. balkarna som bör stödas mot knäckning.

Vänligen beakta att objektets huvudplanerare är ansvarig för takets helhetsmässiga förstyvning.

Inköp av råvara

Inköp av trä: Vi köper vårt virke från pålitliga finska samarbetspartners.

Inköp av spikplåtar: Vi använder enbart CE-märkta stålspikplåtar i vår produktion.

Hållfasthetssortering

Det torra virket från sågen standardiseras, hyvlas, sorteras efter hållfastheten och stämplas maskinellt med utrustningen på vår fabrik. Vi använder hållfastheter mellan C18-C45. Genom sorteringen säkerställer vi att virket alltid är lämpligt för ändamålet. Sorteringen också möjliggör uppföljningen av leverantörspecifik information.

Sågning

Vi använder den senaste datorstyrda sågningstekniken i tillverkningen av takstolsdelar. Delarnas måttuppgifter levereras i realtid till produktionen direkt från planeringsteamets informationssystem utifrån ett jobbnummer.

Montering

Postning för montering av takstolar sker med hjälp av laserteknik. På laserstyrda produktionslinjer överförs takstolsbilderna direkt från planerarens bord till produktionen. Laserstrålarna ritar bilderna på monteringsbordet och markerar med exakt precision positionerna för takstolens trädelar och spikplåt. Tack vare laserstyrningen kan vi minimera mänskliga fel i monteringsmätning och blir ännu bättre på att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet.

Transport

Högkvalitativa takstolar är värda en punktlig leverans. Vi använder ett eget transportsystem för leveranser. Tätt samarbete mellan försäljning, produktion och transport säkerställer leveranstider som håller. Detta garanterar att leveranserna kommer i tid till byggarbetsplatsen. Våra fordon kan transportera takstolar upp till 30 meter långa.

Läs mer: Leveranstider för takstolar

Kattoristikon suunnitelija

Puutavaran siirto trukilla

Mies ja nainen töissä Sepan tehtaalla

Naulalevyn asetus