Sepa Group

sv Sök
 
 

Innovativa träprodukter för krävande infrastrukturbygge

Innovativa träprodukter för krävande infrastrukturbygge

Vi utvecklar ständigt våra produkter (bl.a. bullerskydd och gjutformar för brobygge) och erbjuder infrastrukturbyggare förstklassiga och totalekonomiska lösningar.

Sepa är en pålitlig och flexibel partner för alla som bygger infrastruktur. Vi kan tillgodose alla krävande och individuella krav både snabbt och effektivt. Vår verksamhet bygger på samverkan mellan vår egen konstruktionsavdelning, de allra senaste produktionsmedlen och en ytterst kompetent personal.

Ett mål för vår verksamhet är att sänka miljöpåverkan av vår produktion. Det gör vi bland annat genom att kontrollera användningen av material och råvaror samt genom att samarbeta med kunniga, miljöansvariga aktörer i branschen.

Utöver produkterna planerar vi lastning och transporter till byggplatser. Vi förfogar över en stor mängd olika transportfordon för leverans av upp till 30 m långa fackverkskonstruktioner. Ett intimt samarbete mellan försäljning, produktion och logistik garanterar att produkterna till byggplatserna levereras i rätt tid.

 

Kontakta våra experter på infrastruktur:

Antti Rytkönen

Exportchef

Telefon +358 20 762 8718
Mobiltelefon +358 40 672 5033
antti.rytkonen@sepa.fi

Anssi Koivumäki

Produktchef

Telefon +358 20 762 8722
Mobiltelefon +358 40 822 5255
anssi.koivumaki@sepa.fi

Se till att du alltid får en certifierad produkt

En av de grundläggande förutsättningarna för ett framgångsrikt byggprojekt är att företaget är pålitligt och produkternas kvalitet är säkrad. I Finland är det enkelt att få bl.a. certifikat och tillverkningstillstånd bestyrkta. Det är därför viktigt att du alltid försäkrar dig om att anbudslämnarens all grundläggande dokumentation är uppdaterad och i ordning.