Sepa Group

sv Sök
 
 

Anvisningar

På den här sidan har vi samlat anvisningar som hjälper dig att hantera våra produkter rätt och säkert. Om du har frågor eller behöver andra anvisningar, vänligen kontakta din Sepa-kontaktperson.

Leverans av takstolar utan mottagare

Leverans av takstolar, mottagaren på byggarbetsplatsen

Anvisning för mottagning och förvaring av takstolar

Takstolarna levereras till byggarbetsplatsen med en släpvagns- eller påsläpvagnskombination som ska kunna åka till arbetsplatsen utan hinder.

Lastbilen kan lastas ur snabbt när plattformarna är färdigställda på förhand. Lastpallar fungerar bra som plattformar vid bägge ändar.

Mindre takstolsbuntar behöver plankor som stöd.

Takstolar under 18 meter i längd lossas med bilens kran. Kranen har en räckvidd på 5–7 meter beroende på bilen och takstolsbuntens storlek. Våra förare lossar på en markerad, jämn plats på färdigställda plattformar. OBS! För att lasta ur takstolar över 18 meter i längd ska lossningen överenskommas separat.

Takstolarna buntas med stålband. En bunt är vanligen under en meter bred (en takstol är ca. 5 cm bred).

Genast efter leverans ska buntarna ställas upprätt med stöd så att de inte kan välta. Men det ska finnas tillräckligt med ventilationsutrymme under takstolarna. Om monteringen av takstolarna försenas ska man se till att skydda dem från regn.

Anvisning för stöd för spikplåtskonstruktioner

Hantering, montering, fästning och stöd av spikplåtskonstruktioner ska utföras enligt planer som byggobjektets ansvariga planerare har bekräftat eller i det minsta i enlighet med praxis i stödanvisningen nedan.

Byggobjektets ansvariga arbetsledare har tillsynsansvar för att planerna och stödanvisningen följs.  Den ansvariga arbetsledaren ska fylla i kontrollformuläret för monteringsarbetet som är bilaga till denna anvisning, och formuläret ska bifogas till kontrolldokumentet (Markanvändnings- och bygglag 150§, Markanvändnings- och byggförordning 77§, Finlands byggbestämmelsesamling A1).

Ladda ner stödanvisning
Stödanvisning för spikplåtskonstruktioner